פלטפורמות מקוונות של הסלפיה-ג'האדיה

http://www.shamikh1.net/vb 

http://al-qimmah.net
http://www.alfidaa.biz/vb
http://www.tawheed.ws


http://www.snam-s.net/vb

http://www.alplatformmedia.net/vb

http://as-ansar.org/vb

http://ansar1.info

http://aljahad.net/vb

http://www.almadad1.com/vb/forum.php

http://al-jahafal.com/vb
http://www.ansarcenter.us
http://www.i7ur.com/
http://ballkan-islamik.com//forum.php
http://www.imamtv.com

http://theunjustmedia.com
http://shahamat-english.com
http://alsomod-iea.info
http://shoutussalam.com
http://al-busyro.org/vb
gpt001.blogspot.com

http://nokbah.com/

http://www.muslm.net

http://www.jhuf.net

http://www.aansar.com/vb

http://www.toorabora.net

http://dailyshahadat.com/

http://bab-ul-islam.net
עזאם פובליקיישנס- היה בעבר אחד מהאתרים המרכזיים ששימשו את אל-קאעידה
http://www.azzam.com