יום חמישי, 3 בינואר 2013

פרסום באתר ולאית דאגסטן: 'האם אפשר לצאת לג'יהאד בסוריה כאשר יש ג'יהאד בקווקאז'?


באתר האינטרנט המזוהה עם פעילי הג'יהאד ברפובליקה דאגסטן שבקווקאז נשאלה השאלה 'האם מותר לעזוב את הג'יהאד נגד רוסיה ולעבור להלחם בסוריה'? התשובה שניתנה על כך היא כי אסור, מאחר וג'יהאד נגד רוסיה הוא חובה, ואילו ג'יהאד נגד משטר אסד - רשות. בהמשך התשובה נכתב כי חרף האיסור, לא מעט מג'אהדין קווקאזיים וטטאריים יצאו להלחם בסוריה ובאפגניסטאן כדי לצבור נסיון קרבי ולשפר את כישוריהם המבצעיים.

ההודעה המלאה:
C именем Аллах Милостивого Милосердного!
Вся Хвала Аллаху, мир и благословение тому, после кого нет пророков, а также его семье и его сподвижникам.
До нас дошел вопрос от некоторых братьев из Исламского Кавказа, спрашивают: «Какой хукм того, что некоторая группа молодежи Кавказа, да сохранит их Аллах и поможет им, направились в страну Шама на Джихад, в то время, когда идет Джихад в их стране против России, которая оккупировала земли мусульман, и на Кавказе в них нуждаются больше из-за нехватки количества муджахидов и жестокости войны. Правильное ли их действие, то, что они направились туда?»
С помощью Аллаха скажем:
Во-первых,  да вознаградит Аллах лучшем за их усердие и их ревность за братьев мусульман Шама, которые не связаны с ними не с чем, кроме религиозной связи. И это действие с их стороны указывает на то, что сердца этой молодежи заполнено величием имана. А так же это будет доводом и примером для молодежи соседних стран Шама.
Во-вторых, утверждено всеми ученными, если враг зашел в страну мусульман, то Джихад становится индивидуальной обязанностью каждого гражданина этой страны, но если они не в силах справиться, обязанность переходит к соседним странам мусульман и так пока не охватит все страны мусульман.
Если использовать это правило фикха на наше современное положение, Хвала Аллаху, то Джихад в Шаме изначально индивидуальная обязанность народа Шама, а Джихад на Кавказе индивидуальная обязанность народа Кавказа. В основе, каждый народ страны должен заниматься отпором врага, который напал на их землю и не оставлять врага на своей земле, и не идти и давать отпор другому  врагу в другой стране, которая отдалено от них пустынями и переходами.
И как указывают факты то, что на Джихаде в Шаме нет нехваток количества людей, но есть недостаток боевых припасов и средств (денег), и этот факт устанавливает сражение наших братьев из Кавказа в Шаме занятием Фардом Кифая. И как для них то, что они оставляют сражение с Россией, которое является индивидуальной обязанностью, и заняты сражением с нусайритами в Шаме и это является Фардом Кифая. Положение этого муджахеда как положение человека, который совершает необязательную (сунна) молитву и оставляет обязательную (фард) молитву.
И даже если скажем, что кифая (достаток) не выполняется гражданами Шама и что они нуждаются в пополнении численности, то в странах вокруг нее столько молодежи, с дозволения Аллаха, они и пополнят их ряды. В то время, когда положение на Кавказе нуждается в каждом мужахеде из – за малого количества муджахедов против злостного и большого количества врага.
Если даже снизойдём и скажем, что обязанность Джихада в Шаме охватила все страны мусульман так, как не выполняется Кифая гражданами Шама и кто вокруг нее. Даже в этом случае, эту обязанность выполняет тот, кто не занят сражением с другим врагом оставаясь в своей стране. Как положение наших братьев из Кавказа, потому что они заняты отпором врага, который захватил его земли, и это их обязанность и не будет правильным для него оставление этой обязанности для занятия обязанностью другого. Ведь занятой не отвлекается. И сохранение основной суммы главнее, чем сохранение прибыли.
О народ Кавказа, основная ваша сумма это ваша страна и вы являетесь ее защитой, так защитите ее от врага!
Сказал Имам Ибн Кудама в своей книге «аль-Мугъни», толкуя слова Аль-Харки « Каждый народ сражается с врагом, который находится вблизи»: «Основа в этом слова Всевышнего Аллаха в суре Ат-Тауба, 123 аят: «О те, которые уверовали! Сражайтесь с неверными, которые находится вблизи вас». Потому что, кто ближе от него больше вреда.  И сражением с ним является отпором против его вреда от себя и от тех, кто позади него…

Спросили Ахмада: «Что было сказано Ибн Мубараку: «Ты оставил у себя на земле сражение с врагом и пришел сюда?» На что он ответил: «Они же люди Писания»». И сказал Абу Абдиллах (имам Ахмад): «Субхан Аллах, не знаю что это за слова, оставил у себя на земле врагов и прибыл сюда. Разве это возможно? Разве это правильно? Ведь сказал же Всевышний Аллах: «Сражайтесь с теми неверующим, которые находятся вблизи». Если весь народ  Хурасана  будут поступать так же, тогда не один не будет вести джихад с турками!»
И мы скажем также: Если народ Кавказа будет вести джихад в Шаме, некому будет вести джихад против русни!
Сказал Ибн Кудама, комментируя действия Ибн Мубарака, да помилует их Аллах: «И это, а Аллах лучше знает, действие Ибн Мубарака с его стороны было добровольным выступлением на джихад, так как выполнилось кифая без него со стороны народа ад-Диуан и войск мусульман. У него была свобода выбора: полностью оставление джихада, или вести джихад где захочет и с кем захочет».
Выполнилось ли кифая на Кавказе, чтобы некоторая молодежь могла направиться в Шам для сражения?!
Как ясно видно, что на Кавказе не выполнилось кифая, и индивидуальной обязанностью на наших братьев является джихад на Кавказе против врага, который захватил их земли. Они должны быть заняты сражением против них, и не могут вести джихад где захотят, как это делал Ибн Мубарак.
Если даже не было бы джихада на Кавказе, то на молодежи было бы обязательство поднятие джихада, а не оставление своей земли для сражения в других странах. А что говорить, если у них идет сражение, и знамя чистого таухида возвышено?! Хвала Аллаху, нет сомнения, что их сражения на своей земле более правильнее!
Душа  муджахеда искушает, то, что Джихад в Сирии легче и что нет государственного суда, наказания, так как он вне своей страны. Или то что оно является легче для души, так как имеется в наличии оружие, военная техника, интерес людей и извещение о Джихаде. А в его стране Джихад трудный и множество испытании в нем. Муджахид должен изгнать эти наущения и не обращать на них внимания, и знать, что своим Джихадом он поклоняется Аллаху. Где бы ни повелел ему его Господь вести Джихад, он сражается, не обращая в этом на удел души, который настигает его. И если он взглянет внимательно в душу, то непременно найдет в душе,  что оно является поводом для переезда в другую страну и оставления Джихада в своей стране.
Осталось рассмотреть последний вопрос, и обязательно примечание на этот вопрос: Возможно, некоторая молодежь Кавказа может прийти на джихад в Шаме для определенной пользы джихада в их стране. Например, приобретения военного опыта и военного обучения, что сложно приобрести в их странах. И у кого такое намерение и это его цель, нет проблем в таком положении, а наоборот это и требуется, но с условием, что когда он достигнет того, что требовалось, то возвращается в свою страну, чтоб принести пользу своим братьям. Если во время этого он будет убит, то он вознагражденный шахид за свое намерение и цели.
Сказал Ибн Кудама, да помилует его Аллах: «Если это было утверждено – то есть, что основа — это начало сражения с близким врагом. Но если у него есть повод (оправдание) начинать с дальнего врага, так как этот враг страшнее, или для определенной выгоды в начинании с него, так как больше шансов и возможности чем у него, или существует временный договор с близким врагом, или существует какой то фактор, который мешает для сражения с ним, то в этом случае нет проблем начинать с дальнего врага, так как в этом есть нужда».
Если появилось нужда, то нет проблем. И оно оценивается по мере степени нужды, а Всевышнему Аллаху лучше знать!
Хвала Аллаху Господу миров!

מקור
http://vdagestan.com/?p=8541

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה