יום ראשון, 13 בינואר 2013

הודעה חדשה של אל-שבאב אל-מג'אהדין: עוד מבצע הצלה צרפתי כושל

תנועת אל-שבאב אל-מג'אהדין פרסמה ביום שבת, 12 בינואר 2013, הודעה חדשה העוסקת בניסיון חילוץ כושל של דניס אלכס, אזרח צרפתי שנחטף על ידי פעילי המיליציה הסומלית המזוהה עם אל-קאעדה בשנת 2009.

ההודעה פורסמה במקור בחשבונות הטוויטר של אל-שבאב שפועלים באנגלית וערבית; ותורגמה על ידי זרועות המדיה של אל-קאעדה והג'האד העולמי לצרפתית וערבית, לפי ההודיה, ניסיון החילוץ ארע בשבת לפנות בוקר ו"נכשל" לאחר חילופי אש שנמשכו כשעה בין לוחמי הקומנדו הצרפתי לבין פעילי אל-שבאב.


בנוסף נכתב בהודעה כי מספר חיילים צרפתיים נהרגו בניסיון החילוץ הכושל וכי גופתו של אחד מהם אף הושארה בשטח. אל-שבאב הודיעה כי בעבר הזהירה את צרפת מפני ניסיון לשחרר בכוח את החטוף וכי ניסיון שכזה יהיה בעל השלכות "טרגיות". הודעה לצרפתים בנוגע לגורלו של אלכס תפורסם ביומיים הקרובים.


ההודעה המלאה:

Another Botched French Rescue Operation

Bula-Marer (12/01/2013) - At around 0200 hours Saturday morning five French helicopters attacked a location in the town of Bula-Marer, around 30 km South of Marka in the Islamic Administration of Lower Shabeelle, in a botched rescue attempt aimed at releasing the French hostage Dennis Allex.

In a battle that lasted for about 45 minutes, the Mujahideen have, with the blessing of Allah alone, successfully foiled the attack and, after a fierce firefight, managed to repel the French forces that took part in the operation that was inevitably doomed to fail.

The helicopters attacked a house in Bula-Marer upon the assumption that Dennis Allex was being held at that location, but owing to a fatal intelligence blunder, the rescue mission turned disastrously wrong. Several French soldiers were killed in the battle and many more were injured before they fled from the scene of battle, leaving behind some military paraphernalia and even one of their comrades on the ground. The injured French soldier is now in the custody of the Mujahideen and Allex still remains safe and far from the location of the battle.

Despite the numerous warnings by the Mujahideen leaders, most recently Sheikh Mus’ab Abdul Wadud, that any attempt to forcibly rescue French hostages would result in disaster, yet Francois Hollande’s government heedlessly continues to plough on with the reckless policies of its predecessor.

The series of failed rescue attempts carried out by the French forces not only epitomise the French government’s distinct imprudence when it comes to dealing with hostages, but also clearly highlights its recurrent policy of continued disregard for the lives of its citizens. And instead of rescuing them, such ill-advised operations only further imperil the lives of the hostages. And in the end, it will be the French citizens who will inevitably taste the bitter consequences of their government’s devil-may-care attitude towards hostages.

As a response to this botched rescue operation by the French forces, Harakat Al-Shabaab Al-Mujahideen assures the French people that it will give its final verdict regarding the fate of Dennis Allex within two days.

Press Office
Harakat Al-Shabaab Al-Mujahideen

==================================
ההודעה בצרפתית

La France: Une autre opération de sauvetage a échoué

Bula-Marer (01/12/2013) - À environ 02h00 heures samedi matin, cinq hélicoptères français ont attaqué un emplacement dans la ville de Bula-Marer, à environ 30 km de Marka du Sud dans l'administration islamique du Bas Chebelle, dans une tentative de sauvetage ratée visant à libérer l'otage français Dennis Allex

Dans une bataille qui a duré environ 45 minutes, les moudjahidines ont avec la bénédiction d'Allah seul, réussis à déjouer l'attaque et, après un échange de tirs féroce, à repousser les forces françaises qui ont participé à l'opération qui a été inévitablement vouées à l'échec

Les hélicoptères ont attaqué une maison à Bula-Marer sur l'hypothèse que Dennis Allex se tenait à cet endroit, mais en raison d'une nouvelle erreur fatale, la mission de sauvetage a désastreusement mal tourné. Plusieurs soldats français ont été tués dans la bataille et beaucoup d'autres ont été blessés avant de s'enfuir de la scène de bataille, laissant derrière eux quelques attirails militaires et même un de leurs camarades sur le terrain. Le soldat blessé français est maintenant sous la garde des Moudjahidin et Allex reste sûr et loin de l'emplacement de la bataille

Malgré les nombreux avertissements par les chefs moudjahidin, plus récemment Sheikh Moussab Abdul Wadud, que toute tentative de sauver les otages par la force française aboutirait à un désastre, le gouvernement de François Hollande continue à labourer avec insouciance sur les politiques imprudentes de son prédécesseur.

La série de tentatives de sauvetage menées par les forces françaises ont échoué et incarnent non seulement imprudence distincte du gouvernement français quand il s'agit de traiter avec les otages, mais il souligne également clairement sa politique récurrente de non-respect persistant de la vie de ses citoyens. Et au lieu de les sauver, ces opérations inopportunes servent à mettre en péril la vie des otages. Et à la fin, ce sont les citoyens français qui vont inévitablement déguster les conséquences amères de l'attitude du gouvernement à l'égard des otages.

En réponse à cette opération de sauvetage ratée par les forces françaises, Harakat Al-Shabâb Al-Mujahidîn assure le peuple français qu'il donnera son verdict final sur le sort de Dennis Allex dans les deux jours.

Bureau de presse
Harakat Ash-Shabâb Al-Mujahidîn
ترجمة: Ansâr Sharî'ah

=======================================

מקורות
https://twitter.com/HSMPress
http://www.twitlonger.com/show/kmdebi
http://www.longwarjournal.org/archives/2013/01/shabaab_kills_captur.php
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2261224/French-commando-killed-trying-rescue-hostage-Somali-militants-daring-helicopter-raid.html
http://www.franceinfo.fr/monde/l-otage-francais-en-somalie-denis-allex-tue-par-ses-geoliers-ministere-d-858753-2013-01-12

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה