יום חמישי, 15 בנובמבר 2012

הודעה חדשה של מנהיג "האמירות האסלאמית של הקווקאז" דוקו אבו עות'מאן: פנייה למג'אהדין בסוריה


מנהיג "האמירות האסלאמית של הקווקאז", דוקו (דוקא) אומארוב, המכונה "דוקו אבו עת'מאן", פרסם בימים האחרונים סרטון חדש ביוטיוב. בסרטון פונה אבו עת'מאן לסורים הנלחמים נגד משטר אסד ומביע את הזדהותו עם מאבקם וקורא להם לנהל ג'יהאד למען המטרות הנעלות של השלטת חוקי האל (השריעה) ביום שלאחר משטר אסד. אבו עת'מאן מזהיר מפני החלפתו של אסד במשטר המזוהה עם ערכים שאינם אסלאמיים ויוצא נגד מי שטוען כי אין ג'יהאד בקווקאז. לפי אבו עת'מאן, הג'יהאד בקווקאז הוא אף יותר אינטנסיבי מאשר הג'יהאד ברוסיה.Transcript:

VIDEO. Address of the Emir of Caucasus Emirate, Dokku Abu Usman, to Syria's Mujahideen 
Publication time: 13 November 2012, 23:06 I seek refuge in Allah from the accursed Satan. In the name of Allah, the Compassionate, the Merciful! All praise is due to Allah. We laud Him, we beseech help from Him and ask His protection; we confide in Him, we trust Him alone and we seek protection against the evils and mischief of our souls and from the bad results of our deeds. Whomsoever He guides on the right path, none can misguide him; and whosoever He declares misled, none can guide him onto the right path. And I bear witness that none deserves to be worshipped except Allah. He is alone and has no partner. I bear witness that Muhammad is His servant and Messenger.
 
And then:
 
May peace, mercy, and blessings of Allah be with you.
 
I, Emir of Caucasian Mujahideen Abu Usman, address by the means of this video letter to my brothers that wage the Jihad in Sham (speaking in modern terms - in Syria) against the regime, against idolatry, against the dictator Bashar Assad.
 
I appeal to the brothers, and I want to stress that we, the Mujahideen of the Caucasus, pray for you, make Dua, ask Allah to help you with His angels, that Allah helps you in every way.
 
If your intentions are correct, Allah willing, I think that our prayers will reach Allah. Allah willing, Allah will answer to our prayers, to our requests. We also ask that you too pray for us, for our Jihad.
 
My dear brothers, we as the Mujahideen, as true followers of the Word of Allah, as true followers of the Tradition of the Prophet (pbuh), we can only pray for those brothers and ask only for those brothers who are waging the Jihad in Syria in order to establish the Word of Allah there.
 
I swear to Allah, if there are brothers with different intentions - we cannot support them. We support the Jihad to elevate the Word of Allah, to establish the Word of Allah on the Earth, and to remove idolatry. Then we support, we consider you as brothers, and ask Allah that He sends His help.
 
But I know that in Syria, there are brothers who are fighting there to remove one idol and to replace it with another, to remove Assad and to install the same idol which is installed by Barack Obama or by others. For these brothers, we are not going to pray. For them, we are not going to offer a prayer, we are not going to worry about them.
 
I ask all the brothers to understand my words correctly because I know what is happening there, I even know that there are people who go out there and say that there is no Jihad in the Caucasus, that the Jihad has come to an end, that is why they came to Syria.
 
No, there is the Jihad in the Caucasus, and it is more serious and more intense than in Syria. No one renders any assistance or support to the Jihad in the Caucasus. When the Jihad in the Caucasus completely stays exactly on the path of Allah, and it is waged only for the sake of Allah, to remove all kinds of idolatry, they (the reference to those who spread the rumor that there is no Jihad in Caucasus - KC) began to advocate that the Jihad in the Caucasus is over, and today they moved with their propaganda to Syria.
Dear brothers the Mujahideen, beware of these people. I swear to Allah that for every drop of blood spilled, foreign or our own, not for the sake of Allah, we will fully answer on the Day of Judgment before Allah ... On the Day of Judgment, every person will be responsible for his actions.
 
And today the Jihad can be only waged for the sake of Allah, and only for the establishment of the Word of Allah, and only in order to establish on this earth the Law of Allah which instructs the people how to live, but not in order to replace the regime of Bashar al-Assad, using Turkish, or Saudi, or Egyptian, or American, or English money, with another idol under the guise of democracy.
 
These people tried to implement the same policy in the Caucasus... and, I know, they are in Syria. So I have to warn you to beware of these people. And I also warn that your intentions should be correct, that your intentions should move in the right direction. Otherwise, your work, your blood, your life - it will be all be in vain, and it will be all for nothing.
 
May Allah save us from these mistakes. The Jihad should be waged only for the establishment of the Word of Allah and for the sake of the Law of Allah, and only for obedience to Allah - and for nothing else.
 
Today, when people, using well-intended reasons, say that their policy is to replace the regime of Bashar al-Assad with another one, this will bring no benefit. This is just a temporary hype, a temporary illusion that we have done something.
 
As a final result, it will end with even more severe punishment from Allah, and it will return back to where it started. We see all that elsewhere in the world.
 
Therefore, wage the Jihad to elevate the Word of Allah and we will pray for you. We are the brothers, we are the single community which wages the Jihad.
 
And the last of my call will be, Praise to Allah, the Lord of the Worlds!
 
May peace, mercy, and blessings of Allah be with you.
 
Dhul-Hijjah 1433 (October 2012)
Emir of the Caucasus Emirate
Dokku Abu Usman
 
***
 
Department of Monitoring
Kavkaz Center

http://www.kavkazcenter.com/eng/content/2012/11/13/16964.shtml

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה